Pattyp
Image default
Banen en opleidingen

Outplaccement als onderdeel van de transitievergoeding

Outplacement is een veel gehoorde term bij reorganisaties en ontslag. Daar waar vroeger door bedrijven diep in de buidel getast moest worden om een met ontslag bedreigde medewerker tegemoet te komen, kan men tegenwoordig gewoon uitrekenen waar een ontslagen medewerker recht op heeft.

Met de invoering van de transitievergoeding is het er allemaal stukken duidelijker op geworden. Een medewerker heeft – afhankelijk van zijn/haar leeftijd en het aantal dienstjaren – recht op een transitievergoeding die kan oplopen tot maximaal 75.000 EURO. Omdat het transitiebudget formeel ingezet moet worden voor de begeleiding of scholing van de ontslagen medewerker kunnen de kosten voor outplacement van de transitievergoeding worden afgetrokken. Omdat veel bedrijven er de voorkeur aan geven om op een beschaafde wijze afscheid van hun personeel te nemen is de populariteit van outplacement de laatste jaren enorm toegenomen. Het merendeel van de werkgevers stelt dan ook het volgen van een outplacementtraject voor bij ontslag. Daarmee heeft outplacement, dat in de jaren 80 is overgewaaid uit Amerika, ook in Europa en met name Nederland, België (waar het volgen van een outplacementtraject zelfs verplicht is) en Duitsland vaste voet aan de grond gekregen.

Volgens Jan Hendriks , senior adviseur bij het ministerie van sociale zaken en werkgelegenheid, zullen vooral de bij OVAL aangesloten outplacementbureaus profiteren van de nieuwe wetgeving. “Het is belangrijk dat de kwaliteit van de outplacementdienstverlening op peil blijft. Bureaus die zijn aangesloten bij de OVAL worden niet alleen gecontroleerd op een juiste administratieve organisatie, maar ook op kwaliteit en slagingspercentage”, aldus Hendriks.

 

 

https://www.outplacementverzekering.nl