Pattyp
Image default
Particuliere dienstverlening

Een overlijdensrisicoverzekering afsluiten op latere leeftijd, verstandig?

Er wordt mensen vaak aangeraden om een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten om de financiële gevolgen van overlijden voor hun nabestaanden af te dekken. Maar er is ook veel onduidelijkheid over de kosten ten opzichte van de vergoeding wanneer het ondenkbare toch gebeurt. Zeker wanneer mensen wat ouder worden ontstaat er veel twijfel of deze verzekering nog nuttig is om af te sluiten. Daarom in dit artikel meer informatie.

Een korte uitleg van de overlijdensrisicoverzekering

Een overlijdensrisicoverzekering is een soort levensverzekering. Ook een uitvaartverzekering is bijvoorbeeld een levensverzekering. Het verschil is dat je een overlijdensrisicoverzekering afsluit voor een vaste periode, bijvoorbeeld 10, 20 of 30 jaar. Tijdens deze periode verzeker je je eigen leven voor een vast bedrag, bijvoorbeeld €300.000,-. Kom je in deze periode te overlijden dan wordt dit bedrag uitgekeerd aan je nabestaanden. Heb je de overlijdensrisicoverzekering gekoppeld aan de hypotheek? Dan wordt de restschuld op je huis eerst afbetaald. Een overlijdensrisicoverzekering wordt dan ook meestal afgesloten bij grote investeringen of veranderingen in je leven.

Wat kost een overlijdensrisicoverzekering?

Verzekeraars berekenen de kans op overlijden op basis van statistische gegevens zoals leeftijd, ziektes, aangeboren aandoeningen en dergelijke. En op basis daarvan wordt de premie bepaald. Zo moet je bij de meeste verzekeraars vaak een medische keuring doen wanneer je bijvoorbeeld overgewicht hebt of rookt. Mocht je tijdens de looptijd van de premie overigens een financiële meevaller hebben dan is vaak ook mogelijk om de levensverzekering af te kopen.

Wat verandert er wanneer je ouder wordt?

Wanneer je ouder wordt neemt de statistische kans op overlijden uiteraard ook toe. Er overlijden nu eenmaal meer oude dan jonge mensen. En dat heeft gevolgen voor de premie. Vanaf een bepaalde leeftijd is het vaak ook niet eens meer mogelijk om een ORV af te sluiten omdat het risico op overlijden te groot wordt. Naar mate je ouder wordt, neemt de hoogte van de premie dus toe. Wat een overlijdensrisicoverzekering kost kan dan dus niet meer opwegen tegen de uitkering die je nabestaanden ervoor terugkrijgen.