Reorganisatie en outplacement
Zorg / april 17, 2020

Een reorganisatie adviesbureau adviseert en ondersteunt organisaties op het gebied van reorganisaties en ontslag. Zeker bedrijven die voor de eerste keer een reorganisatie doorvoeren weten niet altijd hoe ze dit vorm moeten geven. Hoe zet je een reorganisatie in? Welke adviseurs en bedrijven moet worden ingezet? Wat is het verschil in kwaliteit tussen de diverse aanbieders? Vanuit een jarenlange staat van dienst bij reorganisaties en outplacement denkt Werkcontact met overheid en bedrijfsleven mee. Zo nodig zet Werkcontact andere professionals in en adviseert zij bij de keuze van een gespecialiseerde aanbieders. Werkcontact is inzetbaar op vele fronten, onder anderen bij: –      Advies –      Reorganisatie(s) –      Strategieontwikkeling –      Kwaliteitsverbetering –      Begeleiding –      Outplacement –      Re-integratie tweede spoor –      Ondersteuning –      Innovatie –      Productontwikkeling –      Projectmanagement –      Verandermanagement –      (Interim) Management.   Door de coronacrisis zal er veel veranderen op de arbeidsmarkt. Beroepsrichtingen die voorheen kansrijk waren komen onder druk te staan en nieuwe beroepsrichtingen worden aantrekkelijker. Dat vergt expertise van de begeleidende coaches want hoe weet je voor welk werk je in aanmerking komt? Welke competenties zijn er voor nodig? Welke concurrentie heb ik van andere kandidaten? Hoe hoog liggen de salarissen elders en welke opleidng moet ik eventueel volgen om de…