De kosten van outplacement
Zakelijke dienstverlening / mei 12, 2020

We zijn een calvinistisch land dus de vraag: “maar wat kost dat eigenlijk” wordt veel gesteld. Ook als het om personele dienstverlening gaat. Juist dan, want HR-dienstverlening wordt door directies vaak als een ondergeschoven kindje gezien. Zo ook het product outplacement. Outplacement is duur en heeft geen zichtbaar effect op het bedrijfsresultaat wordt al snel gedacht. Bovendien koop je het in voor een medewerker die vertrekt dus wat heb je er als bedrijf eigenlijk zelf aan? De werkelijkheid is gelukkig anders. Met het inkopen van outplacement bereik je als bedrijf niet alleen dat de ontslagen medewerker deskundig hulp krijgt met het vinden van een nieuwe baan elders. Het straalt ook af op de achterblijvers. De medewerkers die blijven zitten dus. Zij zien dat er goed gezorgd wordt voor een medewerker die, om welke reden dan ook, ontslagen wordt. Goed werkgeverschap dus en dat betaalt zich zeker op termijn uit. Maar wat krijgt de medewerker er eigenlijk voor terug? Waar bestaat die deskundige begeleiding dan uit? Het antwoord daar op is minder gemakkelijk te geven omdat het altijd mensenwerk is. Mensen zijn verschillend en hebben dus ook een uiteenlopende hulpvraag. Over het algemeen kan je het volgende verwachten tijdens een outplacementtraject:…