Boom laten omzagen? Vind een hovenier via Vergelijk Hoveniers
Tuin en buitenleven / november 6, 2019

Wanneer laat u een boom omzagen? Vaak wil de boomeigenaar de boom weg hebben. De reden hiervoor is meestal vanwege het aanleggen van een nieuwe tuin of een tuinrenovatie. Soms is het mogelijk de boom te verplaatsen naar een andere plek. Maar zeker wanneer er een heel nieuw plan voor de tuin gemaakt is moet de boom helemaal weggehaald worden. In het geval van een tuinrenovatie of nieuwe tuin kunt u het omzagen van de boom plannen. Tussen 15 maart en 15 juni is het niet toegestaan een boom om te zagen, dit vanwege het broedseizoen. De beste periode om een boom om te zagen is in het najaar, de winter of het vroege voorjaar. In deze periode hebben de meeste bomen geen of weinig blad. Hierdoor is de boom minder zwaar en is er meer overzicht. Het is dan ook duidelijk te zien of er zware takken aan de boom zitten en waar deze zich bevinden. Soms is het nodig om voor het omzagen van de boom enkele takken van te voren te snoeien. Er zijn situaties waarbij een boom flink beschadigd is, door bijvoorbeeld stormschade, schimmel of houtrot. De boom kan dan een gevaar worden voor de omgeving….