De kosten van outplacement
Zakelijke dienstverlening / mei 12, 2020

We zijn een calvinistisch land dus de vraag: “maar wat kost dat eigenlijk” wordt veel gesteld. Ook als het om personele dienstverlening gaat. Juist dan, want HR-dienstverlening wordt door directies vaak als een ondergeschoven kindje gezien. Zo ook het product outplacement. Outplacement is duur en heeft geen zichtbaar effect op het bedrijfsresultaat wordt al snel gedacht. Bovendien koop je het in voor een medewerker die vertrekt dus wat heb je er als bedrijf eigenlijk zelf aan? De werkelijkheid is gelukkig anders. Met het inkopen van outplacement bereik je als bedrijf niet alleen dat de ontslagen medewerker deskundig hulp krijgt met het vinden van een nieuwe baan elders. Het straalt ook af op de achterblijvers. De medewerkers die blijven zitten dus. Zij zien dat er goed gezorgd wordt voor een medewerker die, om welke reden dan ook, ontslagen wordt. Goed werkgeverschap dus en dat betaalt zich zeker op termijn uit. Maar wat krijgt de medewerker er eigenlijk voor terug? Waar bestaat die deskundige begeleiding dan uit? Het antwoord daar op is minder gemakkelijk te geven omdat het altijd mensenwerk is. Mensen zijn verschillend en hebben dus ook een uiteenlopende hulpvraag. Over het algemeen kan je het volgende verwachten tijdens een outplacementtraject:…

Reorganisatie en outplacement
Zorg / april 17, 2020

Een reorganisatie adviesbureau adviseert en ondersteunt organisaties op het gebied van reorganisaties en ontslag. Zeker bedrijven die voor de eerste keer een reorganisatie doorvoeren weten niet altijd hoe ze dit vorm moeten geven. Hoe zet je een reorganisatie in? Welke adviseurs en bedrijven moet worden ingezet? Wat is het verschil in kwaliteit tussen de diverse aanbieders? Vanuit een jarenlange staat van dienst bij reorganisaties en outplacement denkt Werkcontact met overheid en bedrijfsleven mee. Zo nodig zet Werkcontact andere professionals in en adviseert zij bij de keuze van een gespecialiseerde aanbieders. Werkcontact is inzetbaar op vele fronten, onder anderen bij: –      Advies –      Reorganisatie(s) –      Strategieontwikkeling –      Kwaliteitsverbetering –      Begeleiding –      Outplacement –      Re-integratie tweede spoor –      Ondersteuning –      Innovatie –      Productontwikkeling –      Projectmanagement –      Verandermanagement –      (Interim) Management.   Door de coronacrisis zal er veel veranderen op de arbeidsmarkt. Beroepsrichtingen die voorheen kansrijk waren komen onder druk te staan en nieuwe beroepsrichtingen worden aantrekkelijker. Dat vergt expertise van de begeleidende coaches want hoe weet je voor welk werk je in aanmerking komt? Welke competenties zijn er voor nodig? Welke concurrentie heb ik van andere kandidaten? Hoe hoog liggen de salarissen elders en welke opleidng moet ik eventueel volgen om de…

Outplaccement als onderdeel van de transitievergoeding
Banen en opleidingen / juni 14, 2017

Outplacement is een veel gehoorde term bij reorganisaties en ontslag. Daar waar vroeger door bedrijven diep in de buidel getast moest worden om een met ontslag bedreigde medewerker tegemoet te komen, kan men tegenwoordig gewoon uitrekenen waar een ontslagen medewerker recht op heeft. Met de invoering van de transitievergoeding is het er allemaal stukken duidelijker op geworden. Een medewerker heeft – afhankelijk van zijn/haar leeftijd en het aantal dienstjaren – recht op een transitievergoeding die kan oplopen tot maximaal 75.000 EURO. Omdat het transitiebudget formeel ingezet moet worden voor de begeleiding of scholing van de ontslagen medewerker kunnen de kosten voor outplacement van de transitievergoeding worden afgetrokken. Omdat veel bedrijven er de voorkeur aan geven om op een beschaafde wijze afscheid van hun personeel te nemen is de populariteit van outplacement de laatste jaren enorm toegenomen. Het merendeel van de werkgevers stelt dan ook het volgen van een outplacementtraject voor bij ontslag. Daarmee heeft outplacement, dat in de jaren 80 is overgewaaid uit Amerika, ook in Europa en met name Nederland, België (waar het volgen van een outplacementtraject zelfs verplicht is) en Duitsland vaste voet aan de grond gekregen. Volgens Jan Hendriks , senior adviseur bij het ministerie van sociale…