Pattyp
Image default
Vakantie

Vergelijk aansprakelijkheidsverzekering | reisverzekering | annuleringsverzekering | autoverzekering

Op vakantie binnenkort? Welke verzekering heb ik nodig? Eerst gaan we inventariseren welke verzekeringen er bestaan!

Aansprakelijkheidsverzekering vergelijken

Een aansprakelijkheidsverzekering is een verzekering die de verzekerde beschermt tegen het risico van aansprakelijkheid. Alle letselschade en zaakschade worden op enkele uitzonderingen na vergoedt. U bent niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld goed verzekerd! De verzekering dekt alleen schade waar u als particulier aansprakelijk voor bent. De verzekering dekt verder geen schade aan uw eigen spullen of spullen die u leent of huurt van bedrijven. Daarnaast is de schade die u of een gezinslid aan anderen veroorzaakt met een brommer, snorfiets, auto of motor niet verzekerd.

Is deze aansprakelijkheidsverzekering verplicht??

De verzekering wordt vaak verward met een WA-verzekering. Het verschil tussen een WA-verzekering en een aansprakelijkheidsverzekering is dat een WA-verzekering een verplichte verzekering is en een aansprakelijkheidsverzekering niet. In Nederland is een WA-verzekering wettelijk verplicht voor de houder van een motorrijtuig maar is inbegrepen bij de autoverzekering.

Heb ik ook eigen risico?

Bij de aansprakelijkheidsverzekering heeft u geen standaard eigen risico. Maar let op! Als u niet de juiste gezinssamenstelling verzekerd, dan kan er wel eigen risico worden berekend!

 

Annuleringsverzekering vergelijken

Een annuleringsverzekering biedt dekking als je reis toch niet doorgaat of voortijdig moet worden afgebroken. Hierbij kunt u denken aan ziekte of overlijden van naaste verwanten. Maar ook ontslag bij een vaste aanstelling of een scheiding kan een reden zijn voor een annulering. Je krijgt de reissom dan geheel of gedeeltelijk retour van de verzekeraar. Sinds april 2016 zijn reisorganisaties vrij in het bepalen van annuleringskosten. Die moeten van tevoren wel bekend zijn gemaakt. Annuleren kort voor vertrek zonder annuleringspolis kost je doorgaans het grootste deel van de reissom.

Dekkingen

Een annuleringsverzekering vergoedt de reissom als een in de voorwaarden genoemde gebeurtenis zich voordoet. De verschillen in dekkingen kunnen bij verzekeraars groot zijn. Zo vergoedt de ene verzekeraar het overlijden van een huisgenoot of huisdier wel, en andere verzekeraar niet of deels. Maar een ernstig ongeval van je neef of nicht (derdegraads familie) is bij de meeste verzekeraars niet gedekt.

 

Reisverzekering vergelijken

Met een reisverzekering ben je verzekerd voor schade die je tijdens je vakantie kan oplopen. Denk hierbij aan bagage, vervangend vervoer, elektronica of persoonlijke schade zoals ziekte en/of ongeval. De reisverzekeraar biedt hulp in het land waar je op vakantie bent. Met deze verzekering heb je ook recht op hulp van de Alarmcentrale. Je bent daarnaast gedekt voor de kosten als je om dringende redenen terug naar huis moet. Je kunt daarnaast de verzekering uitbreiden met aanvullende dekkingen. Hiervoor zal je wel een extra premiebedrag voor betalen.

Is deze verzekering verplicht?

Nee, u bent niet verplicht om een reisverzekering af te sluiten. Maar het is wel verstandig om voor gering bedrag uw risico’s af te dekken. Mocht er toch iets gebeuren, dan is het goed om te weten dat u op hulp kunt rekenen.

 

Autoverzekering vergelijken

Auto gekocht? In Nederland bent u als autobezitter verplicht om minimaal een WA-verzekering (Wettelijke Aansprakelijkheid) af te sluiten. Hiermee bent u gedekt voor schade die u veroorzaakt aan anderen. Op het moment dat u de auto gebruikt zonder autoverzekering bent u dus niet verzekerd bij schade en ook strafbaar!

Goed om te weten, wat is het verschil tussen een WA en Aansprakelijkheidsverzekering?

Een WA verzekering is een verplichte verzekering als (auto)rijder, een aansprakelijkheidsverzekering is in feite een verzekering om u te dekken tegen schade welke u zelf veroorzaakt en deze is dus niet verplicht!

De juiste dekking is afhankelijk van bepaalde factoren, hierbij is de leeftijd van de auto een belangrijke factor. Echter kunnen andere factoren ook bepalend zijn in de keuze, bijvoorbeeld wanneer een auto gefinancierd is of wanneer men niet in staat is zelf eventuele schades te bekostigen.

U kunt tegenwoordig een autoverzekering telefonisch, maar ook gemakkelijk online afsluiten! U vult uw kenteken in en maakt een keuze uit een WA, WA+ of All Risk autoverzekering.

 

Op vakantie? Check en vergelijk eerst alle verzekeringen op Checklistvakantie.nl

https://checklistvakantie.nl